VIKTIG: Måleravlesning 2021

Vestre og Østre Toten kommune skal ta over vannforsyningen til Sivesind Vannverk SA sine abonnementer fra og med 01.01.22 med forbehold om administrative avgjørelser.
Siden kommunene skal fakturere vannavgift i 2022 trenger de måleravlesning nå.

Tidspunkt for måleravlesning på sms:
Østre Toten kommune sender ut måleravlesning 19.11.21 Informasjon avlesning Østre Toten kommune
Vestre Toten kommune sender ut måleravlesning 24.11.21

Sivesind Vannverk sender ut måleravlesning 26.11.21

Målerkort for de som ikke får sms blir sendt pr. post samme dag.

VIKTIG
BRUK SAMME AVLESNINGSTAND TIL KOMMUNE OG SIVESIND VANNVERK.
Når du leser av til kommunen noterer du ned målernummer og målerstand og bruker denne informasjonen når du sender inn til Sivesind Vannverk SA etterpå.
SEND INN BÅDE TIL KOMMUNE OG SIVESIND VANNVERK.
Dette betyr at du må sende inn samme avlesningstand 2 ganger, 1 til kommune og 1 til Sivesind Vannverk
Dette er veldig viktig i år siden kommunen tar over vannforsyning fra og med neste år.

Om noe er uklart med avlesninger eller informasjon her. Ta kontakt:

Sivesind Vannverk SA Epost: post@sivesindvannverk.no Telefon: 91813892

Mvh

Sivesind Vannverk