Priser

Gjeldende priser Sivesind Vannverk SA:
(Alle priser er inkludert merverdiavgift)

Vannforbruk 20 kr. pr kubikkmeter
Fastavgift 2200 kr. pr år

Gebyr for ikke å avlese måler ved årsskiftet 500 kr
(Måler skal avleses ved årsskiftet hvert år)

Gebyr for kontrollavlesninger er på kr. 1000,-
(Om vannmåler ikke leses av gjentatte ganger, vil representant for vannverket komme på besøk for å lese av måler.)

For tilkopling av privat- og næringseiendom vil det bli fakturert en påkoplingsavgift. Her følger vi til enhver tid gjeldende satser for Vestre og Østre Toten kommune. Vennligst ta kontakt for å få et anslag. Alle abonnenter andelseiere må betale inn andelskapital på kr. 200,-

Priser ble sist oppdatert på årsmøtet for 2017 den 24.04.2018.