Kontakt

Ved spørsmål til vanntilførsel, vannmåler, påkopling og henvendelser vedrørende drift:

Vakttelefon: 93099761

Ved fakturaspørsmål, priser og andre henvendelser:

Epost: post@sivesindvannverk.no

Kontortelefon: 91813892

Post:Sivesind Vannverk SA
c/o Toten Regnskapskontor AS
Fjordgata 8
2843 Eina