Informasjon til abonnenter

Alle som er tilkoplet Sivesind Vannverk SA er andelseiere og har stemmerett på generalforsamling. Generalforsamling vedtar blant annet priser, budsjett og hvem som sitter i styret.

Hver abonnent betaler vannavgift etter forbruk og en fast avgift pr. år. Gjeldende priser kan du se her.
Vannavgiften faktureres 4 ganger i året på ca. følgende datoer. 01.03, 01.06, 01.09 og 01.12. Selve forbruket avregnes en gang i året etter avlesning ved årsskiftet.

Årsavregning faktureres 01.03 mens resterende fakturaer er akontofaktura beregnet fra fjorårets forbruk. Om du er usikker på om du betaler for lite eller for mye i akonto, tar vi gjerne mot kontrollmålinger pr. telefon eller epost.
Alle SKAL leses av måler ved hvert årsskifte. Det påløper betydelige gebyrer på abonnenter som ikke leser av.

Sivesind Vannverk SA jobber kontinuerlig på ha best mulig vannkvalitet for alle abonnenter. Les mer om vanntilførsel og avvik på rørnettet. Vennligst ta kontakt på vakttelefon om dere opplever feil. Vi etterstreber å varsle vedlikehold og feil via servicevarsling. Ikke alle får slike varsler, for eksempel om du har hemmelig nummer eller jobbtelefon. Om du vil være sikker på å få varsler vennligst registrer deg her:
Innbyggere i Østre Toten kommune kan registrere seg her.
Innbyggere i Vestre Toten kommune kan registrere seg her.
Sjekk oppføringer, her kan du også legge inn hvilke hus du skal varsles på.

Sivesind Vannverk SA jobber hele tiden for å levere trygt og godt vann.