Historie

Sivesind Vannverk ble startet i 1950 på bakgrunn av usikker vanntilførsel rundt om i Totenbygdene. Navnet Sivesind Vannverk AL ble registrert med tanke på å hente vann fra Sivesindtjernet på Bøverbru. Uttak av vann og et kloringsanlegg ble etablert ved Møllerhagen i Kolbu.

Vannverket ble organisert som et andelslag og de første andelseierne ble koplet til vannverket i 1952. Senere tok Sivesind vannverk over også Reinsvoll vannverk. I 2011 skiftet andelslaget selskapsform som følge av endret lovgivning og ble et samvirkeforetak. Alle andelshavere har lik stemmerett på generalforsamling. Generalforsamling arrangeres vanligvis på Aas kommunelokale i april. Innkalling annonseres i lokalavis og på hjemmeside.

Sivesind vannverk leverer vann i Østre og Vestre kommune, nærmere bestemt  til tettstedene Kolbu, Bøverbru og Reinsvoll. Vannkilden har vært Mjøsa siden 1992, da Østre Toten kommune forpliktet seg til å dekke nødvendig vanntilførsel for innbyggere i Østre Toten og Sivesind vannverk. Vannkvaliteten fra Mjøsa er meget bra.

Det er et stort behov for fornying i deler av ledningsnettet , et arbeid som pågår kontinuerlig.