Innkalling ekstraordinært årsmøte i Sivesind Vannverk SA vedrørende endelig avvikling og sletting av samvirkeforetaket

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE FOR 2022 – på Fjordgata 8, 2843 Eina – torsdag 10.11.22 kl. 1200

S A K S L I S T E

Pkt 1 Godkjenning av innkalling

” 2 Godkjenning av fullmakter

” 3 Valg av møteleder

” 4 Valg av to til å underskrive protokollen.

” 5 Godkjenning av revidert avviklingsregnskap

” 6 Avvikling av samvirkeforetaket

Med vennlig hilsen
SIVESIND VANNVERK SA