Tilbakebetaling av tilgodebeløp

Sivesind Vannverk SA har sendt ut faktura/kredittnota for årsoppgjøret 2021. Etter dette vil Sivesind Vannverk SA oppløses.
Vestre og Østre Toten kommune drifter vannforsyning i dag.

Om du har fått kredittnota og har penger tilgode må du ta kontakt med oss, for å få pengene utbetalt.

Oppgi kontonummer, sammen med kundenr., navn og adresse.

Vennligst oppgi dette på epost til post@sivesindvannverk.no eller pr. sms til tlf. nr. 91813892 (Kan evt. også ringe dette nummer)

Vi har ikke mulighet til å tilbakebetale dette uten informasjon fra deg.

Takk for samarbeidet.

Med vennlig hilsen

Sivesind Vannverk SA