Vedlikehold av hovedvannledningen

Vedlikehold av hovedvannledning i Østre Toten vil fortsette i natt fra kl. 00:00 til 05:00. Vannmengde kan variere i perioden.