Vedlikehold av hovedvannledning

Østre Toten Kommune skal skifte ut vannmålere på hovedvannledningen i natt ifra kl 01:00 til 05:00. Dette medfører begrenset mengde vann i perioden.