Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Sivesind Vannverk SA

Innkalling til ekstraordinært årsmøte
Tirsdag 30.11.21 klokka 1900 avholdes ekstraordinært årsmøte i Sivesind Vannverk SA.

Sted: Aas kommunelokale, Skaugerudvegen 331, 2846 Bøverbru

Sak 4: Godkjenning av avtale med Østre og Vestre Toten kommune
Avtale mellom Sivesind Vannverk SA og Vestre og Østre Toten kommune må godkjennes av årsmøtet. Saksfremlegg og forslag til vedtak ligger i vedlegg. Saksfremlegg Sak 4

Vedlegg:
Vedlegg 1 Avtale mellom Sivesind Vannverk SA og Vestre og Østre Toten kommune med bilag

Sak 5: Oppløsning av Sivesind Vannverk SA
Med bakgrunn i at Sivesind Vannverk SA overdras til Østre Toten kommune og Vestre Toten kommune, jf. sak 4, skal Sivesind Vannverk SA oppløses.
Saksfremlegg sak 5

Vedlegg::
Vedlegg 2 Protokol årsmøte for 2020
Vedlegg 3 Vedtekter i Sivesind Vannverk

Velkommen til ekstraordinært årmøte i Sivesind Vannverk SA

Med vennlig hilsen

Styret i Sivesind vannverk SA