Oppheving av vanningsforbud

Forbud mot vanning og unødvendig bruk av vann er opphevet.