Fortsatt anbefalt koking av vann

Kokevarselet for mat og drikkevann i Østre Toten kommune og til Sivesind Vannverk sitt område i Vestre Toten videreføres inntil videre til 29. juli. Se mer informasjon på hjemmeside – www.ototen.no