Anbefalt koking av vann

ØTK og SVV anbefaler at vann som brukes til drikke og matlaging kokes. Dette gjelder alle abonnenter. Vi følger råd fra mattilsynet og folkehelseinstituttet om varsel om koking ved mistanke om at vannet kan være forurenset. Terskelen for å anbefale koking er svært lav med bakgrunn i «føre var» prinsippet. Det er vanskelig å anslå noe tidsperiode foreløpig men undersøkelser pågår. Inntil ny melding mottas, bør vannet kokes.