Akutt vanningsforbud

Det innføres akutt forbud mot all unødvendig forbruk av vann i dag fra 4 juni 2021 og inntil videre. Det er kapasitetsproblemer i vannforsyning p.g.a . driftsproblemer på vannbehandlingsanlegget i Østre Toten. Vi ber om at vanningsforbud overholdes. Mvh Sivesind vannverk og Østre Toten Kommune.