vannlekkasje

Østre Toten kommune har vannlekkasje på hovedvannledningen sin inn til pumpestasjon. Dette medfører at vannet kan bli borte. Vannet kan bli borte imellom kl 1200- 1400 i dag 28.01 2021

Måleravlesning

Hei
Vi har sendt ut purring på vannavlesning pr. sms i dag. Send en epost om det skulle være spørsmål. Vi er ikke tilgjengelig pr. telefon før mandag.

post@sivesindvannverk.no

Mvh

Sivesind Vannverk SA