Målerkort

Hei
Vi har sendt ut målerkort pr. sms i dag. Målerkort blir sendt ut i morgen pr. post. Husk på at vi trenger avlesning av måler for å beregne riktig vannavgift. Vi får ikke informasjon fra kommunene som sendte ut målerkort i desember,