Strømbrudd

Eidsiva har strømbrudd på høyspenten i Kolbu og Smågarda, Bøverbru.

Dette medfører at vi ikke har strøm til våre pumpestasjoner som forsyner vann til nettet.