Vedlikehold på hovedvannledning 24.03.2020, Bøverbru

Vi stenger hovedvannledningen i parken Bøverbru grunnet vedlikehold på hovedvannledningen. Vannet blir borte mellom kl.10:00 og 15.00. Gjelder gatene Giljevegen, Parkvegen og Skolevegen.