Vannlekkasje på Sivesindhøgda

Vi driver med vannlekkasjesøking på Sivesindhøgda nå i helgen og begynnelsen av uken 12. Det vil være variabelt vanntrykk og vannmengde.