Kokevarsel

Hei
Vi har fått melding fra Østre Toten kommune som leverer vann til oss. Drikkevannet i Sivesind Vannverk kan være forurenset. Vi følger råd fra folkehelseinstituttet som anbefaler koking ved mistanke om at drikkevannet kan være forurenset. Terskelen for anbefaling av koking av drikkevann er svært lav med bakgrunn i føre var prinsippet. Tidsaspektet er vanskelig å anslå, men det kan ta noen dager. Se også informasjon på Østre Toten kommune sine hjemmesider. Dette varsel gjelder ikke Feierbyen.
Mvh
Sivesind Vannverk.