Årsmøte i Sivesind Vannverk SA tirsdag 23.04.19 kl. 1900

Sivesind Vannverk SA avholder ordinært årsmøte på Aas kommunelokale, Bøverbru, tirsdag 23.04.19 kl 19:00.

Alle andelshavere har stemmerett og er vel møtt.

Saksliste vil bli lagt ut onsdag 10/4-19. Vi ber om at saker som skal behandles av årsmøtet blir sendt til post@sivesindvannverk.no

Mvh

Styret