Stipuleringsgebyr

Hei
Det går mot slutten for avlesning av målerstand for 2018. Sivesind Vannverk SA opplyser om at det vil bli lagt på stipuleringsgebyr på kr 500,- for de som ikke leser av målerne sine. Om dette gjelder deg ber vi deg ringe umiddelbart til tlf. 91813892.

Mvh

Sivesind Vannverk SA